Skyld og skam problematikker

- En kropsterapeutisk løsningsmodel


En workshop over 3 weekender i Energiværkstedet, hvor vi vil arbejde med kontakt og grænser, samt undersøge og bearbejde skyld- og skamproblematikker.


Arbejdet er bygget op omkring simple øvelser hentet fra forskellige former for  kropsorienterede psykoterapeutiske systemer, kommunikationsanalyse, karakterteorier, neuropsykologi m. v.

Vi vil i stor udstrækning tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov, og i samspillet deltagerne imellem.


Workshoppen er ikke ment som dybdegående terapi, men snarere som undervisning der giver deltagerne en forståelse og nogle arbejdsredskaber, der kan benyttes i hverdagen.


Workshoppen er udarbejdet ud fra mine erfaringer med utallige grupper, i mange forskellige sammenhænge, siden det første ”Skyld og skam” kursus i 1990.Sted:     Energiværkstedets MeditationsrumRing gerne og hør nærmere om kurser og tidspunkter


Yderligere oplysning kan fås hos Lars Ewé

Email: larsewe@mail.dk,

Tel: 20 84 87 12
Uddybning af  Kontakt og grænser kursus,


Skyld og skam-problematikker


Kontakt

Vores evne til at være tilstede i kontakten, nærværende og levende ud fra vores egen, inderlige og dybtfølte oplevelse af os selv og den anden/de andre.

Man kan sige at vores evne til at være i kontakt er proportionel med vores                  

evne til at rumme lidelse.


Grænser

Vores evne til at være synlige og tydelige i kontakten.

Grænser rummer vores personlige integritet og beskytter den mod invasioner.

Vores personlige integritet er en forudsætning for den intelligente handling, i

modsætning til handling som reaktion.

Oplevelsen af grænser foregår gennem de sansende, emotionelle og energetiske             

niveauer, snarere end gennem de mentale processer.


Skyld/skam-problematikker

Den sunde funktion af skyld og skam er at skabe og opretholde den etiske og                

moralske forudsætning for individets overlevelse i samfundet, og at sikre samfundets         

overlevelse.


På denne workshop vil fokus være på de ”usunde” eller neurotiske aspekter af skyld og skam. Disse kan være meget subtile og derfor unddrage sig vores opmærksomhed eller tolkning, og forhindre os i at erkende dem som det, de er.


Lige fra en ”smule ubehag” i bestemte situationer til følelsen af at ”være forkert”, fra den lille ”indeklemthed” til ”ikke at være god nok”, have svært ved at tale i grupper eller forsamlinger, ikke rigtigt at ”måtte være der” osv.


Ved hjælp af simple øvelser og opgaver vil vi prøve at afdække skyld og skam dynamikkerne. Vi undersøger hvordan disse influerer på kontakt- og grænsefærdighederne og finder frem til nogle virkningsfulde metoder til at bearbejde problematikkerne.   


 

Kontakt Lars: larsewetc@gmail.com
MELLEM HIMMEL OG JORD

En workshop om at være menneske.


Læs mere

 

Psykoterapi (Kontakt og grænser)

         Forside         Tai chi & Qi gong        Stressreduktion        Psykoterapi        Mindfulness / meditation    


         Om Lars       Kontakt